ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് !! ഏഷ്യ കപ്പ് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രത്യേക വേദി

ഏഷ്യ കപ്പ് വേദിയെ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ അന്തിമതീരുമാനമായെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബിസിസിഐയും പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും തമ്മിൽ ഒടുവിൽ ഒത്തുതീർപ്പായിരിക്കുകയാണ്.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഏഷ്യ കപ്പ് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയായിരിക്കും നടക്കുക. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ വേദിയിലായിരിക്കും നടക്കുക. യു എ ഇ, ശ്രീലങ്ക, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളുടെ ആതിഥേയത്വം പാകിസ്ഥാന് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും ആതിഥേയരെന്ന നിലയിൽ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് ലഭിക്കും.

മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലായിരിക്കും നടക്കുക. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ പ്രവേശിച്ചാൽ മത്സരം പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലെ വേദിയിലായിരിക്കും ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top